زمین مسکونی متراژ بين 120 تا 140 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین مسکونی بجنورد طالق...

-زيربنا 187متر

750ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات