زمین باکاربری مسکونی وتجاری متراژ بين 90 تا 100 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین باکاربری مسکونی وت...

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5ميليون

920ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1396جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5ميليون

920ميليون
املاک مرتضوی09155843116

17/05/1394جزئیات