دفتر کار متراژ بين 120 تا 140 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

دفتر کار بجنورد طالقانی...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 180متر

15م رهن 2.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

21/03/1397جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 180متر

15م رهن 2.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

23/03/1396جزئیات