دفتر کار متراژ بين 90 تا 100 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

دفتر کار بجنورد طالقانی...

-طبقه اول-زيربنا 130متر

6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

11/04/1397جزئیات

دفتر کار بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 137متر- 4خوابه - نوساز

50م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

06/12/1396جزئیات

دفتر کار بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 137متر- 4خوابه - نوساز

50م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

06/10/1396جزئیات

دفتر کار بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

50م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/07/1396جزئیات

دفتر کار بجنورد امیریه ...

طبقه سوم-زيربنا 130متر- 2خوابه - نوساز

10م رهن 2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

06/04/1396جزئیات