دفتر کار متراژ بين 70 تا 80 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

دفتر کار بجنورد امیریه ...

-طبقه اول-زيربنا 90متر

10م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

11/09/1397جزئیات

دفتر کار بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 90متر- 1خوابه

10م رهن 650ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/05/1397جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

5م رهن 850ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

31/02/1397جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 2.4ميليون

216ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/01/1397جزئیات

دفتر کار بجنورد امیریه ...

-طبقه اول-زيربنا 90متر

10م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

11/09/1397جزئیات

دفتر کار بجنورد شریعتی ...

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.85ميليون

228ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/12/1396جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه

10م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

06/10/1396جزئیات

دفتر کار بجنورد شریعتی ...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

15م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

27/09/1396جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 3سال

5م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1396جزئیات