دفتر کار متراژ بين 60 تا 70 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

دفتر کار بجنورد چهار را...

طبقه سوم-زيربنا 60متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما 269- 2خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4ميليون

240ميليون
مهدی09151842000

31/05/1395جزئیات