دفتر کار متراژ بين 60 تا 70 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

دفتر کار بجنورد ?

-طبقه چهارم-زيربنا 7-قیمت متر مربع 7

5
املاک مرتضوی09155843116

22/10/1398جزئیات

دفتر کار بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 7-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 7

5
املاک مرتضوی09155843116

03/07/1398جزئیات

دفتر کار بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 7-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 6

4
املاک مرتضوی09155843116

03/07/1398جزئیات