دفتر کار متراژ بين 60 تا 70 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

دفتر کار بجنورد ?

-طبقه پیلوت-زيربنا 6-سيستم نقشه دوبلکس- 1خوابه شمالی-سن بنا 8

املاک ایمان05832231717

24/07/1398جزئیات

دفتر کار ?

-زيربنا 7- 2خوابه -سن بنا 5

1رهن 1اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1398جزئیات

دفتر کار بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 5

1رهن 1اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/05/1398جزئیات

دفتر کار بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 5

1رهن 1اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/05/1398جزئیات

دفتر کار بجنورد ?

طبقه اول-زيربنا 6- 1خوابه

املاک مرتضوی09155843116

12/05/1398جزئیات

دفتر کار بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 5

1رهن 1اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/05/1398جزئیات

دفتر کار ?

-طبقه دوم-زيربنا 6- 1خوابه -سن بنا 5

5رهن 6اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

دفتر کار بجنورد ?

طبقه چهارم-زيربنا 7- 2خوابه

1رهن 7اجاره
املاک مرتضوی09155843116

07/07/1397جزئیات