دفتر کار متراژ بين 60 تا 70 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

دفتر کار بجنورد امیریه ...

-طبقه پیلوت-زيربنا 70متر

10م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

11/09/1397جزئیات

دفتر کار شریعتی جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

5م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 70متر- 2خوابه

10م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

07/07/1397جزئیات

دفتر کار بجنورد نیروگا

زيربنا 51متر- نوساز

2م رهن 450ت اجاره
حصاری09158863537

09/05/1397جزئیات

دفتر کار بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 62متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

2م رهن 900ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

14/09/1396جزئیات

دفتر کار بجنورد شریعتی ...

-طبقه دوم-زيربنا 60متر

5م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

02/07/1396جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

3م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

08/06/1396جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 10سال

5م رهن 650ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

17/04/1396جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 65متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 10سال

5م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

23/05/1395جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 70متر- 2خوابه

10م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

14/01/1395جزئیات