دفتر کار متراژ بين 60 تا 70 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

دفتر کار بجنورد امیریه ...

طبقه پیلوت-زيربنا 60متر-سيستم نقشه دوبلکس- 1خوابه شمالی-سن بنا 8سال

املاک ایمان05832231717

24/07/1398جزئیات

دفتر کار امیریه جنوبی

زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

10م رهن 1.6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1398جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

-طبقه اول-زيربنا 55متر

12م رهن 1.6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/05/1398جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

-طبقه اول-زيربنا 55متر

12م رهن 1.6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/05/1398جزئیات

دفتر کار بجنورد شریعتی ...

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه

املاک مرتضوی09155843116

12/05/1398جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

-طبقه اول-زيربنا 55متر

12م رهن 1.6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/05/1398جزئیات

دفتر کار شریعتی جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

5م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 70متر- 2خوابه

10م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

07/07/1397جزئیات