دفتر کار و اداری متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

دفتر کار و اداری بجنورد...

15م رهن 6م اجاره
املاک ایمان05832231717

19/09/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-قیمت متر مربع 6ميليون

70م رهن
املاک ایمان05832231717

22/08/1397جزئیات