دفتر کار و اداری متراژ بين 170 تا 200 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

دفتر کار و اداری بجنورد...

5رهن 8اجاره
املاک ایمان05832231717

03/12/1398جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

املاک ایمان05832231717

07/09/1398جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

4خوابه

2رهن 2اجاره
املاک ایمان05832231717

23/07/1398جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه دوم-قیمت متر مربع 6

1رهن
املاک ایمان05832231717

16/08/1398جزئیات