دفتر کار و اداری متراژ بين 120 تا 140 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه چهارم-زيربنا 185متر-قیمت متر مربع 4.5ميليون

830ميليون
املاک ایمان05832231717

01/05/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه پنجم-زيربنا 180متر-قیمت متر مربع 8ميليون

1.4ميليارد
املاک ایمان05832231717

10/02/1397جزئیات