دفتر کار و اداری متراژ بين 90 تا 100 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه چهارم-زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 2ت اجاره
املاک ایمان05832231717

20/06/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سن بنا 10سال

15م رهن 1.5ت اجاره
املاک ایمان05832231717

20/08/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-زيربنا 140متر

املاک ایمان05832231717

31/03/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 140متر-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 2سال

8م رهن 1.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

09/11/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 4خوابه

50م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

02/10/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 130متر- 4خوابه -سن بنا 8سال

15م رهن 5م اجاره
املاک ایمان05832231717

09/06/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه اول-زيربنا 130متر

20م رهن 4م اجاره
املاک ایمان05832231717

25/04/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 4خوابه

4م اجاره
املاک ایمان05832231717

27/02/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

15م رهن 6م اجاره
املاک ایمان05832231717

19/11/1395جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 135متر- 2خوابه

3م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

08/03/1396جزئیات