دفتر کار و اداری متراژ بين 70 تا 80 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

400ميليون
املاک ایمان05832231717

08/10/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه چهارم-زيربنا 82متر-قیمت متر مربع 4.5ميليون

370ميليون
املاک ایمان05832231717

22/08/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

630ميليون
املاک ایمان05832231717

01/07/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 76متر-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 3ميليون

228ميليون
املاک ایمان05832231717

07/09/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

املاک ایمان05832231717

09/06/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 4ميليون

280ميليون
املاک ایمان05832231717

21/01/1397جزئیات