دفتر کار و اداری متراژ بين 70 تا 80 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه - نوساز

5م رهن 900ت اجاره
املاک ایمان05832231717

03/02/1398جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه سوم-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز

10م رهن 1.8ت اجاره
املاک ایمان05832231717

03/02/1398جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه

5م رهن 2.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

16/11/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

400ميليون
املاک ایمان05832231717

08/10/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 88متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

450ميليون
املاک ایمان05832231717

30/08/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه سوم-زيربنا 85متر

10م رهن 900ت اجاره
املاک ایمان05832231717

13/08/1397جزئیات