دفتر کار و اداری متراژ بين 60 تا 70 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه سوم-زيربنا 6- 1خوابه - ?-قیمت متر مربع 1

6
املاک ایمان05832231717

10/12/1398جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه دوم-زيربنا 5

املاک ایمان05832231717

19/09/1398جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه دوم-زيربنا 6-قیمت متر مربع 8

4
املاک ایمان05832231717

21/10/1398جزئیات