دفتر کار و اداری متراژ بين 60 تا 70 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 75مترشمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

487ميليون
املاک ایمان05832231717

17/01/1398جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه دوم-زيربنا 55متر

180ميليون
املاک ایمان05832231717

28/07/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه سوم-زيربنا 75متر

350ميليون
املاک ایمان05832231717

01/07/1397جزئیات