دفتر کار و اداری متراژ بين 60 تا 70 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 75مترشمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

487ميليون
املاک ایمان05832231717

22/10/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه سوم-زيربنا 75متر- نوساز

10م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

19/08/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه دوم-زيربنا 60متر

10م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

14/09/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 2خوابه

5م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

07/11/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 62متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.5ميليون

217ميليون
املاک ایمان05832231717

30/10/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 60متر-سيستم نقشه دوطبقه- نوساز

1م اجاره
املاک ایمان05832231717

11/10/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه اول-زيربنا 65متر

5م رهن 900ت اجاره
املاک ایمان05832231717

29/09/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما کامپوزیت

2م رهن 900ت اجاره
املاک ایمان05832231717

30/08/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-زيربنا 75متر

1.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

19/03/1397جزئیات