خانه متراژ بين 140 تا 170 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

خانه بجنورد بهزیست

زيربنا 300متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 17سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

360ميليون
محمد جوادی09153841283

24/10/1395جزئیات

خانه گرمه بلوار مدر

زيربنا 213متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگدو نبش جنوبی- نوساز

200ميليون
علیمحمد عزیزی09151874882

03/10/1395جزئیات

خانه بجنورد منطقه یک

زيربنا 264متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما سنگ- 4خوابه شمالی-سن بنا 26سال

350ميليون
علیرضا عشقی09151872563

21/09/1395جزئیات

خانه بجنورد میدان کوی ب...

طبقه اول-زيربنا 220متر-سيستم نقشه یک طبقه-نما -1- 3خوابه -سن بنا 8سال

470ميليون
شریفی ن‍اد09153843715

19/06/1395جزئیات

خانه بجنورد منطقه یک

زيربنا 300متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما 221- 3خوابه

600ميليون
املاک ایمان05832231717

05/05/1395جزئیات