خانه متراژ بين 90 تا 100 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

خانه بجنورد فردوس

زيربنا 135مترشمالی-قیمت متر مربع 1.4ميليون

189ميليون
tabesh-09159774368-

11/08/1396جزئیات

خانه بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 132متر-سيستم نقشه دوطبقه بالای پیلوت- 3خوابه

220ميليون
tabesh-09159774368-

04/10/1391جزئیات