باغ و زمین زراعی متراژ بين 120 تا 140 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

باغ و زمین زراعی بجنورد...

-طبقه اول-زيربنا 200مترجنوبی

950ميليون
املاک ایمان05832231717

04/10/1396جزئیات