باغ و زمین زراعی متراژ بين 60 تا 70 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

باغ و زمین زراعی بجنورد...

زيربنا 60متر-قیمت متر مربع 250تومان

املاک ایمان05832231717

01/08/1397جزئیات