آپارتمان متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد طالقانی...

2خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 4ميليون

680ميليون
املاک مرتضوی09155843116

23/11/1397جزئیات

آپارتمان سید جمال الدی...

2خوابه -سن بنا 7سال

360ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد

طبقه سوم- 2خوابه -سن بنا 1سال

370ميليون
05832233454

15/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

3خوابه

900ميليون
05832233454

15/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

2خوابه - نوساز

185ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات

آپارتمان گلستان شهر

املاک مرتضوی09155843116

18/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد هفده شه...

طبقه سوم- 2خوابه جنوبی- نوساز

37م رهن
املاک ایمان05832231717

12/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کوی جان...

طبقه اول-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگسه نبش-سن بنا 6سال

فاطمه اگاهی۰۵۸۳۲۲۹۷۱۷۵

24/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-سيستم نقشه دوبلکس

1.1ميليارد
املاک ایمان05832231717

07/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

نوبی- نوساز

tabesh-09159774368-

28/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد باغ روس...

100ميليون
tabesh-09159774368-

11/04/1397جزئیات

آپارتمان اسفراین منطقه ...

سيستم نقشه سه طبقه-نما آجر گری- 5خوابه -سن بنا 8سال

1.5ميليارد
فرخنده کردگاری09153193498

07/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد گلستان ...

طبقه پنجم-سيستم نقشه 6طبقه-نما سیمان سفید- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

دست گزار۰۹۱۵۹۸۴۳۳۸۹

13/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد تربیت

طبقه اولدرب از حیاط و ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 3.8ميليون

460ميليون
کریمی09028633124

06/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد نواب صف...

طبقه پنجم-نما سنگدرب از حیاط و ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

فقیه09330821005

23/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد میدان م...

طبقه پنجم-سيستم نقشه 5طبقهدو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 3.2ميليون

640ميليون
املاک ایمان05832231717

23/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

30م رهن 10ت اجاره
املاک ایمان05832231717

16/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه سوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگجنوبی- نوساز

هادی خرمی۰۹۱۵۱۸۷۰۳۹۲

26/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شمالی- نوساز

42ميليون
نبی اله پلنگ سوار09365876274

27/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه

480ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه اول-سيستم نقشه 4طبقهجنوبی- نوساز

42ميليون
نبی اله پلنگ سوار09365876274

22/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار م...

طبقه سوم-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 1.26ميليون

120ميليون
علیرضا محمدی09157686426

20/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه سوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 6سال

رحیمی۰۹۱۵۵۸۴۷۲۴۴

18/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار ا...

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 9سال

باقر باقرزاده۰۹۱۵۳۸۴۳۴۱۷

01/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

24ميليون
tabesh-09159774368-

11/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه پنجم- 3خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 1.5تومان

354ميليون
املاک ایمان05832231717

12/02/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-سيستم نقشه پنج طبقه- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.2ميليون

512ميليون
املاک ایمان05832231717

13/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ۱۷ شهری...

طبقه اول-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

املاک ایمان05832231717

24/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد میدان ک...

طبقه دوم-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 180تومان

130ميليون
املاک ایمان05832231717

10/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-طبقه سوم

105ميليون
املاک ایمان05832231717

05/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم- 2خوابه - نوساز

150ميليون
املاک ایمان05832231717

03/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام شم...

طبقه دوم- 2خوابه غربی- نوساز -قیمت متر مربع 1.9ميليون

138ميليون
املاک ایمان05832231717

20/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام شم...

طبقه دوم- 2خوابه غربی- نوساز -قیمت متر مربع 1.9ميليون

138ميليون
املاک ایمان05832231717

20/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

املاک ایمان05832231717

19/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد انتهای ...

طبقه دوم-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3سال

109ميليون
مم09151884110

01/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

380ميليون
املاک ایمان05832231717

07/02/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

3خوابه شرقی-قیمت متر مربع 2.3ميليون

294ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/02/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد منطقه 2...

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه غربی- نوساز -قیمت متر مربع 1.9ميليون

138.5ميليون
املاک ایمان05832231717

26/01/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول- 2خوابه -قیمت متر مربع 1ميليون

113ميليون
املاک ایمان05832231717

22/12/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه همکف- 2خوابه دو نبش شمالی شرقی- نوساز

255ميليون
املاک ایمان05832231717

22/12/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

2خوابه سه نبش-قیمت متر مربع 2ميليون

240ميليون
املاک مرتضوی09155843116

31/04/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام شم...

3خوابه غربی-قیمت متر مربع 1.85ميليون

259ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/04/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد 32 متری...

طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ وسوفال- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1.8ميليون

300ميليون
سید محمد اکبرپور09153846511

24/10/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد اول شرق...

طبقه اول-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز

جعفر09153724606

21/10/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوارمع...

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگشمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

105ميليون
رضائی09155842849

10/10/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوارمع...

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگشمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

105ميليون
املاک ایمان05832231717

02/10/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ار...

طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگدرب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 1.1ميليون

165ميليون
عطاييان09156160083

24/09/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد همت درخ...

طبقه اول- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.1ميليون

بهادري09150863087

18/09/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

نما سنگ- 2خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 1.1ميليون

95ميليون
tabesh-09159774368-

21/06/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -قیمت متر مربع 1.1ميليون

110ميليون
tabesh-09159774368-

25/06/1393جزئیات