آپارتمان متراژ بين 170 تا 200 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

آپارتمان بجنورد ?

-قیمت متر مربع 6

9
املاک ایمان05832231717

18/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول- ?-قیمت متر مربع 5

6
املاک ایمان05832231717

04/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

- 2خوابه جنوبی- ?

2
املاک ایمان05832231717

29/07/1398جزئیات

آپارتمان ?

-طبقه اول- 2خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 4

املاک مرتضوی09155843116

20/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول

7
tabesh-09159774368-

16/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه چهار-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- ?

2
املاک ایمان05832231717

15/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه شرقی-سن بنا 8

املاک ایمان05832231717

09/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- ?

4
tabesh-09159774368-

06/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اولشمالی

1
املاک مرتضوی09155843116

23/06/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد 1

-طبقه دوم-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3

املاک ایمان05832231717

15/06/1398جزئیات

آپارتمان ?

3
املاک مرتضوی09155843116

02/06/1398جزئیات

آپارتمان ?

- 3خوابه جنوبی

املاک مرتضوی09155843116

05/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

شمالی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 3

املاک ایمان05832231717

14/03/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

- 2خوابه شمالی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 3

املاک ایمان05832231717

14/03/1398جزئیات

آپارتمان ?

-قیمت متر مربع 3

املاک مرتضوی09155843116

08/02/1398جزئیات

آپارتمان ?

-طبقه همکفجنوبی

7
املاک مرتضوی09155843116

04/02/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

tabesh-09159774368-

15/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه چهار-سن بنا 5

2
املاک ایمان05832231717

06/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه چهارجنوبی- ?

2رهن
املاک ایمان05832231717

06/12/1397جزئیات

آپارتمان ?

- 2خوابه -سن بنا 7

3
املاک مرتضوی09155843116

16/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد

-طبقه سوم- 2خوابه -سن بنا 1

3
05832233454

15/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

3خوابه

9
05832233454

15/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

- 2خوابه - ?

1
05832233454

13/11/1397جزئیات

آپارتمان ?

املاک مرتضوی09155843116

18/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم- 2خوابه جنوبی- ?

3رهن
املاک ایمان05832231717

12/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگسه نبش-سن بنا 6

فاطمه اگاهی۰۵۸۳۲۲۹۷۱۷۵

24/08/1397جزئیات