آپارتمان متراژ بين 140 تا 170 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد امیریه ...

زيربنا 220متر- 3خوابه - نوساز

160م رهن
املاک مرتضوی09155843116

07/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد بانک مس...

طبقه اول-زيربنا 250متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.7ميليون

1.175ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

22/10/1397جزئیات

آپارتمان نادرجنوبی

طبقه سوم-زيربنا 250متر- 3خوابه -سن بنا 1سال

املاک مرتضوی09155843116

13/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد صمدیه ل...

طبقه پنجم-زيربنا 240متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

10.8ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 220متر-قیمت متر مربع 3ميليون

660ميليون
املاک ایمان05832231717

31/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه سوم-زيربنا 240متر- 4خوابه - نوساز

200م رهن
املاک مرتضوی09155843116

21/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد میدان خ...

زيربنا 230متر-قیمت متر مربع 1.5ميليون

املاک مرتضوی09155843116

27/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 268متر-سيستم نقشه 5طبقه- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.2ميليون

1.125ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

23/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه پنجم-زيربنا 230متر- نوساز -قیمت متر مربع 3ميليون

690ميليون
املاک ایمان05832231717

02/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه پنجم-زيربنا 280متر-نما سنگ- 4خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 2.7ميليون

756ميليون
املاک ایمان05832231717

20/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد بسیج

طبقه چهارم-زيربنا 225متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 3ميليون

675ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 240متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما رومی- 4خوابه دونبش شمالی غربی- نوساز -قیمت متر مربع 3.3ميليون

792ميليون
املاک ایمان05832231717

05/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 205متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما 3سانتی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3ميليون

615ميليون
املاک ایمان05832231717

26/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 250متر-سيستم نقشه 4طبقه- 4خوابه شرقی- نوساز -قیمت متر مربع 2.1ميليون

525ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 250متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3ميليون

750ميليون
املاک ایمان05832231717

20/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد صمدیه ل...

طبقه پنجم-زيربنا 220متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

550ميليون
املاک مرتضوی09155843116

17/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه اول-زيربنا 240متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 3.8ميليون

912ميليون
املاک مرتضوی09155843116

02/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد کوی بهد...

زيربنا 360متر- 2خوابه شمالی- نوساز

550ميليون
حسین صفری09125106225

13/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد صفا

طبقه دوم-زيربنا 280متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 4خوابه شرقی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 0.25تومان

28ميليون
حسین عشقی09151862453

27/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 210متر-سيستم نقشه یک طبقه- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 2.4ميليون

500ميليون
املاک ایمان05832231717

21/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار گ...

زيربنا 360مترشمالی- نوساز

550ميليون
املاک ایمان05832231717

01/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه پنجم-زيربنا 310متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3ميليون

900ميليون
املاک ایمان05832231717

03/02/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد میرزاکو...

طبقه دوم-زيربنا 215متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 2.1ميليون

451ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/01/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه دوم-زيربنا 230متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 3ميليون

690ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/12/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

-طبقه دوبلکس-زيربنا 230متر

750ميليون
املاک ایمان05832231717

04/12/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 920متر-سن بنا 7سال

املاک ایمان05832231717

24/11/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد میرزاکو...

طبقه دوم-زيربنا 215متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.3ميليون

495ميليون
املاک مرتضوی09155843116

17/11/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 230متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.5ميليون

800ميليون
املاک ایمان05832231717

10/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد صمدیه ل...

طبقه پنجم-زيربنا 212متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 2.2ميليون

466ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/09/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 340متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 8سال

280ميليون
اسماعيل09153846296

04/09/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امام

زيربنا 340متر- 2خوابه شمالی- نوساز

280ميليون
اسماعيل09153846296

27/08/1395جزئیات

آپارتمان امام خمینی شر...

طبقه سوم-زيربنا 205متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه غربی- نوساز -قیمت متر مربع 2.2ميليون

451ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/02/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

زيربنا 290متر- 6خوابه

10م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

18/09/1396جزئیات