آپارتمان متراژ بين 120 تا 140 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه پنجم-زيربنا 185متر- 3خوابه - نوساز

املاک ایمان05832231717

20/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 180متر-قیمت متر مربع 6ميليون

1.1ميليارد
املاک ایمان05832231717

06/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد سرتیپ ن...

طبقه اول-زيربنا 180متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.6ميليون

1.188ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام جن...

طبقه دوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.7ميليون

1.026ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

22/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه دوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

زيربنا 185متر- 4خوابه -قیمت متر مربع 6ميليون

املاک ایمان05832231717

11/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه چهارم-زيربنا 180متر- نوساز -قیمت متر مربع 5.5تومان

990ميليون
املاک ایمان05832231717

03/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد بانک مس...

طبقه اول-زيربنا 192متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

1.15ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ارتش

طبقه چهارم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

990ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد بانک مس...

طبقه پنجم-زيربنا 182متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

1.1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

04/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد دهخد

طبقه چهار-زيربنا 184متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

1.012ميليارد
املاک ایمان05832231717

19/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه پیلوت-زيربنا 190متر- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.2ميليارد
املاک ایمان05832231717

16/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه چهارم-زيربنا 187متر-قیمت متر مربع 3ميليون

560ميليون
املاک ایمان05832231717

12/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهار-زيربنا 184متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

1ميليارد
امین یزدانی09155841947

06/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه پنجم-زيربنا 185متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه غربی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.2ميليارد
املاک ایمان05832231717

02/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 195متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.2ميليون
املاک ایمان05832231717

02/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

1.8ميليارد
املاک ایمان05832231717

01/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6تومان

1.2ميليارد
املاک ایمان05832231717

24/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

زيربنا 180متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2ميليون

املاک ایمان05832231717

21/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 181متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

1.86ميليارد
املاک ایمان05832231717

20/07/1398جزئیات

آپارتمان امیریه شمالی

زيربنا 200متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.7ميليون

املاک مرتضوی09155843116

08/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 178متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.157ميليارد
املاک ایمان05832231717

16/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 5ميليون

1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

30/06/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 180متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

990ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/06/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانب...

طبقه سوم-زيربنا 180متر- 3خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.15ميليارد
املاک ایمان05832231717

22/05/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

1.1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

30/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 187متر- 3خوابه -سن بنا 4سال

30م رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

08/05/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

1.1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

30/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه دونبش شمالی غربی- نوساز -قیمت متر مربع 3.2ميليون

640ميليون
املاک ایمان05832231717

15/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد تربیت(گ...

طبقه اول-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.17ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

04/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه پنجم-زيربنا 180متر-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.1ميليارد
املاک ایمان05832231717

21/03/1398جزئیات

آپارتمان قیام

-زيربنا 200متر

5.3ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/03/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

1.1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

29/02/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 177متر-قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.1ميليارد
املاک ایمان05832231717

12/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 190متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

1.14ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

16/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 180متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

1.08ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

05/02/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 195متر- 2خوابه - نوساز

املاک مرتضوی09155843116

29/01/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد تربیت(گ...

طبقه اول-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

990ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/01/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 5.5ميليون

1.1ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/01/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد میرزاکو...

طبقه سوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.7ميليون

846ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/09/1397جزئیات

آپارتمان 17شهریور شمال...

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 4خوابه

املاک مرتضوی09155843116

18/09/1397جزئیات

آپارتمان قیام

طبقه چهارم-زيربنا 200متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 5.5تومان

املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 4.2ميليون

840ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.5ميليون

700ميليون
املاک ایمان05832231717

20/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 185متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.1ميليارد
املاک ایمان05832231717

24/04/1398جزئیات