آپارتمان متراژ بين 100 تا 120 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 160متر-قیمت متر مربع 4.5ميليون

720ميليون
املاک ایمان05832231717

31/02/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 160متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

880ميليون
املاک ایمان05832231717

25/02/1398جزئیات

آپارتمان امیریه شمالی

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه

2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

25/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 155متر-قیمت متر مربع 5.5ميليون

850ميليون
املاک ایمان05832231717

24/01/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

720ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/01/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد 32متری ...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 5تومان

850ميليون
املاک مرتضوی09155843116

01/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار د...

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

567ميليون
املاک مرتضوی09155843116

01/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه چهارم-زيربنا 155متر- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 4ميليون

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

زيربنا 162متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

600ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 160متر- 3خوابه - نوساز

800ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

زيربنا 170متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

190ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 155متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 3.8ميليون

05832233454

11/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه سه طبقه- نوساز

عزت اله جهانی09157179623

10/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول-زيربنا 158متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 3.9ميليون

616ميليون
املاک ایمان05832231717

13/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 5ميليون

800ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه پنجم-زيربنا 157متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 4سال

700ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.2ميليون

700ميليون
املاک ایمان05832231717

13/08/1397جزئیات

آپارتمان امیریه جنوبی

طبقه چهارم-زيربنا 165متر- 3خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 4ميليون

648ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/07/1397جزئیات