آپارتمان متراژ بين 100 تا 120 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه اول-زيربنا 175متر- 3خوابه - نوساز

150م رهن
املاک مرتضوی09155843116

29/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه سوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه غربی-سن بنا 5سال

15م رهن 1.7م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

15/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه سوم-زيربنا 160متر- 3خوابه - نوساز

15م رهن 3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

02/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد پل منطق...

طبقه اول-زيربنا 165متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

20م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

21/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهربازی...

زيربنا 158متر- 3خوابه - نوساز

100م رهن
املاک مرتضوی09155843116

18/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 2ميليون

320ميليون
املاک ایمان05832231717

22/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 32متری ...

طبقه سوم-زيربنا 160متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 2.5ميليون

400ميليون
املاک ایمان05832231717

22/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار گ...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما 3سانتی- 3خوابه شمالی- نوساز

1.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

23/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد پل منطق...

طبقه اول-زيربنا 165متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

10م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد پل منطق...

طبقه دوم-زيربنا 175متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه -سن بنا 20سال

5م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 2سال

50م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/09/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد منطقه گ...

طبقه دوم-زيربنا 165متر- 3خوابه -سن بنا 1سال

20م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

06/07/1395جزئیات

آپارتمان فردوسی

طبقه دوم-زيربنا 175متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

10م رهن 10ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

02/06/1395جزئیات