آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

910ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد دهخدا

طبقه دوم-زيربنا 132متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

726ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

زيربنا 146متر- 4خوابه -قیمت متر مربع 5.8ميليون

املاک ایمان05832231717

11/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

زيربنا 146متر- 4خوابه -قیمت متر مربع 9ميليون

املاک ایمان05832231717

11/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 130متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 5.8ميليون

754ميليون
املاک ایمان05832231717

11/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد 32متری ...

طبقه دوم-زيربنا 133متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

املاک ایمان05832231717

09/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 4.4ميليون

870ميليون
املاک ایمان05832231717

08/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 5ميليون

700ميليون
املاک ایمان05832231717

08/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه همکف-زيربنا 140متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه ******- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

900ميليون
املاک ایمان05832231717

25/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه چهارطبقه- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

750ميليون
املاک ایمان05832231717

25/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد سیدی(نو...

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه غربی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

810ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 127متر-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

570ميليون
املاک ایمان05832231717

12/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه همکف-زيربنا 145متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.4ميليون

928ميليون
املاک ایمان05832231717

02/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 132متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

990ميليون
املاک ایمان05832231717

09/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه سوم-زيربنا 127متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 5ميليون

635ميليون
املاک ایمان05832231717

01/08/1398جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 2خوابه شمالی- نوساز

145م رهن
املاک مرتضوی09155843116

21/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 127متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 5.3ميليون

673ميليون
املاک ایمان05832231717

22/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 135متر- نوساز

املاک ایمان05832231717

21/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

630ميليون
املاک ایمان05832231717

06/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه اول-زيربنا 128متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

512ميليون
tabesh-09159774368-

19/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 3.8ميليون

570ميليون
املاک ایمان05832231717

16/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

600ميليون
tabesh-09159774368-

10/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 138متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

tabesh-09159774368-

07/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 3خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

740ميليون
املاک ایمان05832231717

04/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

715ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/06/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد میدان خ...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

728ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/06/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 7سال

750ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/06/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه سوم-زيربنا 132متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

990ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/06/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه چهارم-زيربنا 135متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

745ميليون
tabesh-09159774368-

14/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

زيربنا 150متر-قیمت متر مربع 6ميليون

املاک ایمان05832231717

21/10/1398جزئیات

آپارتمان قیام

طبقه اول-زيربنا 135متر- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

878ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/05/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه دوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

715ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد بانک مس...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.2ميليون

800ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 138متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

690ميليون
املاک ایمان05832231717

25/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ با ترکیب آجر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

750ميليون
املاک ایمان05832231717

25/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه دوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

715ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

910ميليون
املاک ایمان05832231717

22/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد بانک مس...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.2ميليون

800ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه دوم-زيربنا 132متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 8ميليون

1.05ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

10/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه پنجم-زيربنا 150متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

975ميليون
املاک ایمان05832231717

15/10/1398جزئیات

آپارتمان نادرجنوبی

طبقه دوم-زيربنا 126متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

820ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/03/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

845ميليون
املاک ایمان05832231717

21/03/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

400ميليون
tabesh-09159774368-

06/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهار-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

825ميليون
املاک ایمان05832231717

29/01/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام جن...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 4ميليون

520ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 126متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 7ميليون

900ميليون
املاک ایمان05832231717

21/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 150متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4ميليون

600ميليون
املاک ایمان05832231717

10/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

465ميليون
tabesh-09159774368-

01/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه اول-زيربنا 150متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.2ميليون

620ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کوی معل...

طبقه چهارم-زيربنا 145متر- 3خوابه -سن بنا 3سال

655ميليون
05832233454

15/11/1397جزئیات