آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

30م رهن 2.5ت اجاره
املاک ایمان05832231717

22/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 4.4ميليون

870ميليون
املاک ایمان05832231717

08/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی- نوساز

50م رهن 2.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه چهارم-زيربنا 145متر-نما 3سانتی- 3خوابه - نوساز

120م رهن
املاک ایمان05832231717

06/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

35م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

11/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

-زيربنا 140متر

املاک ایمان05832231717

08/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

10م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

23/07/1398جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 2خوابه شمالی- نوساز

145م رهن
املاک مرتضوی09155843116

21/07/1398جزئیات

آپارتمان امیریه شمالی

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 3خوابه -سن بنا 5سال

10م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1398جزئیات

آپارتمان امیریه شمالی

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

12م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1398جزئیات

آپارتمان امیریه جنوبی

-طبقه زیرزمین-زيربنا 150متر

10م رهن 2.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

630ميليون
املاک ایمان05832231717

06/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد خ شهید ...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 6سال

35م رهن 1.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

03/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 147متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 2سال

35م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

01/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 7سال

750ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/06/1398جزئیات

آپارتمان امام خمینی شر...

طبقه همکف-زيربنا 150متر- 2خوابه

20م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

02/06/1398جزئیات

آپارتمان فردوسی

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

50م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1398جزئیات

آپارتمان قیام

طبقه پنجم-زيربنا 140متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

60م رهن 1.6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

02/05/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه همکف-زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 1.3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

09/05/1398جزئیات

آپارتمان قیام

طبقه پنجم-زيربنا 140متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

60م رهن 1.6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

02/05/1398جزئیات

آپارتمان زایشگاه

طبقه چهارم-زيربنا 130متر-سن بنا 7سال

املاک مرتضوی09155843116

01/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار گ...

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 3خوابه

10م رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

15/10/1398جزئیات

آپارتمان نادرجنوبی

طبقه چهارم-زيربنا 136متر- 3خوابه -سن بنا 3سال

60م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/03/1398جزئیات

آپارتمان دانشگاه آزاد

طبقه سوم-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

50م رهن
املاک مرتضوی09155843116

29/01/1398جزئیات

آپارتمان امیریه جنوبی

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه

60م رهن 100ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

30/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه پنجم-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

130م رهن 500ت اجاره
05832233454

14/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 135متر- 3خوابه

20م رهن 1.7م اجاره
05832233454

10/11/1397جزئیات

آپارتمان فردوسی

طبقه پنجم-زيربنا 145متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

30م رهن 1.6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

17/10/1397جزئیات

آپارتمان بلوارمدرس

طبقه اول-زيربنا 135متر- 3خوابه -سن بنا 3سال

90م رهن
املاک مرتضوی09155843116

29/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 3خوابه

5م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

11/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5سال

10ت رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

22/08/1397جزئیات

آپارتمان امیریه شمالی

زيربنا 130متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان امیریه جنوبی

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز

املاک مرتضوی09155843116

20/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه سوم-زيربنا 150متر- 3خوابه - نوساز

55م رهن 100ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 135متر- 3خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 4.2ميليون

570ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه -سن بنا 6سال

45م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

05/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 2سال

10م رهن 1.6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/07/1397جزئیات