آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان امیریه جنوبی

زيربنا 140متر- 4خوابه -سن بنا 10سال

15م رهن 2.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/03/1398جزئیات

آپارتمان نادرجنوبی

طبقه چهارم-زيربنا 136متر- 3خوابه -سن بنا 3سال

60م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/03/1398جزئیات

آپارتمان امام خمینی شر...

طبقه پنجم-زيربنا 143متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

15م رهن 1.6ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/03/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 4سال

150م رهن
املاک ایمان05832231717

12/02/1398جزئیات

آپارتمان دانشگاه آزاد

طبقه سوم-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

50م رهن
املاک مرتضوی09155843116

29/01/1398جزئیات

آپارتمان امیریه جنوبی

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه

60م رهن 100ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

30/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه پنجم-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

130م رهن 500ت اجاره
05832233454

14/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 135متر- 3خوابه

20م رهن 1.7م اجاره
05832233454

10/11/1397جزئیات

آپارتمان فردوسی

طبقه پنجم-زيربنا 145متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

30م رهن 1.6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

17/10/1397جزئیات

آپارتمان فردوسی

طبقه پنجم-زيربنا 145متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

30م رهن 1.6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

17/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 4سال

85م رهن
املاک ایمان05832231717

16/10/1397جزئیات

آپارتمان بلوارمدرس

طبقه اول-زيربنا 135متر- 3خوابه -سن بنا 3سال

90م رهن
املاک مرتضوی09155843116

29/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز

80م رهن
املاک ایمان05832231717

20/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

10م رهن 1.6م اجاره
املاک ایمان05832231717

03/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 3خوابه

5م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

11/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5سال

10ت رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

22/08/1397جزئیات

آپارتمان امیریه شمالی

زيربنا 130متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه پنجم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

100م رهن
املاک ایمان05832231717

06/08/1397جزئیات

آپارتمان امیریه جنوبی

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز

املاک مرتضوی09155843116

20/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه سوم-زيربنا 150متر- 3خوابه - نوساز

55م رهن 100ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 135متر- 3خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 4.2ميليون

570ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه -سن بنا 6سال

45م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

05/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 2سال

10م رهن 1.6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/07/1397جزئیات