آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش مرکز مشاورین املاک ایمان (تاسیس 1370)

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

طبقه اول-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال

500ميليون
tabesh-09159774368-

15/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 118متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز

153ميليون
tabesh-09159774368-

03/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 110متر-نما سنگ- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1تومان

120ميليون
tabesh-09159774368-

25/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه دوم-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 2.8ميليون

327.6ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5سال

60م رهن
املاک ایمان05832231717

17/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

165ميليون
املاک ایمان05832231717

04/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه سوم-زيربنا 101متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.4ميليون

141ميليون
املاک مرتضوی09155843116

23/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول-زيربنا 109متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.1ميليون

210ميليون
املاک ایمان05832231717

26/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 101متر-سيستم نقشه چهارطبقه- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

135ميليون
املاک ایمان05832231717

21/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 125متر- 2خوابه شمالی-قیمت متر مربع 1.25ميليون

300ميليون
tabesh-09159774368-

11/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شرق سپا...

-طبقه اول-زيربنا 105متر- 2خوابه شمالی

430ميليون
tabesh-09159774368-

10/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز

4م رهن 450ت اجاره
tabesh-09159774368-

05/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 125متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

300ميليون
tabesh-09159774368-

16/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.1ميليون

110ميليون
tabesh-09159774368-

12/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

130ميليون
tabesh-09159774368-

05/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

180ميليون
tabesh-09159774368-

11/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه شرقی- نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

275ميليون
املاک ایمان05832231717

16/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 107متر- 2خوابه -سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 1.9ميليون

203ميليون
املاک ایمان05832231717

08/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 117متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 2.5ميليون

292ميليون
املاک ایمان05832231717

05/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.45ميليون

166ميليون
املاک ایمان05832231717

27/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 32متری ...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

154ميليون
املاک ایمان05832231717

27/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بهزیستی...

طبقه اول-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.8ميليون

210ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار گ...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی- نوساز

50م رهن
املاک ایمان05832231717

17/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 107متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.95ميليون

208ميليون
املاک ایمان05832231717

17/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1.6ميليون

176ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 1.9ميليون

218ميليون
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد منبع آب...

طبقه اول-زيربنا 102متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.15ميليون

220ميليون
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 118متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.2ميليون

260ميليون
املاک ایمان05832231717

09/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه سوم-زيربنا 101متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

152ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.2ميليون

240ميليون
املاک ایمان05832231717

05/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما ندارد- 2خوابه جنوبی- نوساز

300ميليون
tabesh-09159774368-

02/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه اول-زيربنا 105متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

120ميليون
tabesh-09159774368-

04/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

طبقه اول-زيربنا 110متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 200تومان

200ميليون
tabesh-09159774368-

21/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

tabesh-09159774368-

18/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سفال- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال

133ميليون
tabesh-09159774368-

12/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1.9ميليون

209ميليون
املاک ایمان05832231717

29/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 118متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.3ميليون

271ميليون
املاک ایمان05832231717

29/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 121متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

145ميليون
املاک مرتضوی09155843116

23/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 2ميليون

240ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه اول-زيربنا 106متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.6ميليون

144ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1.6ميليون

176ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد دانشگاه...

طبقه هفتم-زيربنا 104متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

122ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه چهارم-زيربنا 105متر-نما کنیتکس- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

126ميليون
tabesh-09159774368-

20/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.35ميليون

140ميليون
tabesh-09159774368-

30/10/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.2ميليون

140ميليون
tabesh-09159774368-

09/11/1392جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه دوم-زيربنا 114متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.65ميليون

190ميليون
املاک ایمان05832231717

15/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد روبروی ...

طبقه پنجم-زيربنا 104متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.1ميليون

114ميليون
املاک مرتضوی09155843116

11/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

149ميليون
tabesh-09159774368-

04/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

144ميليون
tabesh-09159774368-

29/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 2ميليون

210ميليون
املاک ایمان05832231717

09/08/1396جزئیات