آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 107متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

200ميليون
tabesh-09159774368-

25/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه چهارم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما 3سانتی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

625ميليون
املاک ایمان05832231717

25/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 115متر-قیمت متر مربع 3تومان

345ميليون
املاک ایمان05832231717

24/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 122متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

tabesh-09159774368-

09/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 113متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 2.7ميليون

306ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه دوم-زيربنا 103متر- 2خوابه -سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 2.7ميليون

278ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

50م رهن
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 32متری ...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 10سال

250ميليون
املاک ایمان05832231717

01/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه سوم-زيربنا 118متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 1.8ميليون

212ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد منطقه گ...

-طبقه سوم-زيربنا 120متر

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-قیمت متر مربع 4ميليون

480ميليون
املاک ایمان05832231717

22/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 2.5ميليون

262ميليون
املاک ایمان05832231717

10/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 3ميليون

345ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

174ميليون
tabesh-09159774368-

28/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 108متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 2.1ميليون

226ميليون
املاک ایمان05832231717

23/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه چهارم-زيربنا 114متر-سيستم نقشه 7 طبقه-نما کامپوزیت- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.9ميليون

216ميليون
املاک ایمان05832231717

21/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه سوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

156ميليون
tabesh-09159774368-

14/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ساختمان...

طبقه چهارم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

106ميليون
tabesh-09159774368-

16/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما ندارد- 2خوابه -سن بنا 12سال

300ميليون
املاک ایمان05832231717

28/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد برنجی

طبقه اول-زيربنا 117متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

1.65ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

17/11/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه سوم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال

240ميليون
املاک مرتضوی09155843116

09/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.7ميليون

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 16 متری...

طبقه سوم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

168ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

145ميليون
tabesh-09159774368-

01/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 125متر- نوساز

tabesh-09159774368-

31/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.8ميليون

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه -سن بنا 7سال

250ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه اول-زيربنا 105متر-قیمت متر مربع 1.3ميليون

136ميليون
املاک ایمان05832231717

22/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه دوم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

146ميليون
tabesh-09159774368-

10/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

-زيربنا 103متر

املاک ایمان05832231717

13/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد رفاه یا...

طبقه هشتم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

126ميليون
املاک مرتضوی09155843116

09/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه سوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

170ميليون
املاک ایمان05832231717

28/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

140ميليون
tabesh-09159774368-

19/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد نیروگاه...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

136ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهید به...

طبقه سوم-زيربنا 111متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 1.6ميليون

177ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 12سال

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 120متر-نما سنگجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

300ميليون
املاک ایمان05832231717

14/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

113ميليون
tabesh-09159774368-

08/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 110متر-نما سنگ- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1تومان

120ميليون
tabesh-09159774368-

25/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه دوم-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 2.8ميليون

327.6ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

165ميليون
املاک ایمان05832231717

04/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول-زيربنا 109متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.1ميليون

210ميليون
املاک ایمان05832231717

26/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

180ميليون
tabesh-09159774368-

11/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 32متری ...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

154ميليون
املاک ایمان05832231717

27/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1.6ميليون

176ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 1.9ميليون

218ميليون
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد منبع آب...

طبقه اول-زيربنا 102متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.15ميليون

220ميليون
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه سوم-زيربنا 101متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

152ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.5ميليون

400ميليون
املاک ایمان05832231717

06/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

طبقه اول-زيربنا 110متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 200تومان

200ميليون
tabesh-09159774368-

21/09/1396جزئیات