آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 2.2ميليون

176ميليون
املاک ایمان05832231717

17/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

140ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

55م رهن 150ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

16/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 1.7ميليون

153ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 32متری ...

طبقه دوم-زيربنا 92متر-نما سنگ- نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

230ميليون
املاک ایمان05832231717

11/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول-زيربنا 97متر- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

430ميليون
املاک ایمان05832231717

11/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

700ميليون
املاک ایمان05832231717

10/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه سوم-زيربنا 89متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 1.8ميليون

160ميليون
املاک مرتضوی09155843116

02/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

145ميليون
tabesh-09159774368-

15/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه سوم-زيربنا 93متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

125ميليون
tabesh-09159774368-

13/09/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 98متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 2.2ميليون

220ميليون
املاک ایمان05832231717

23/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد جنت

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 8سال

120ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 86متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 2.6ميليون

223ميليون
املاک ایمان05832231717

08/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه دوم-زيربنا 84متر-نما سنگ- 3خوابه

95ميليون
املاک ایمان05832231717

07/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

115ميليون
املاک ایمان05832231717

05/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

95ميليون
tabesh-09159774368-

30/09/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 98متر- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 1.7ميليون

166ميليون
املاک ایمان05832231717

30/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد دانشگاه...

طبقه پنجم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1ميليون

80ميليون
املاک مرتضوی09155843116

01/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

-طبقه هشتم-زيربنا 95متر

120ميليون
املاک ایمان05832231717

29/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سفال- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال

108ميليون
tabesh-09159774368-

24/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی- نوساز

160ميليون
tabesh-09159774368-

24/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 1.1ميليون

110ميليون
املاک ایمان05832231717

23/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 96متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 2ميليون

193ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول-زيربنا 87متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما 3سانتی- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.25ميليون

110ميليون
املاک ایمان05832231717

01/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه سوم-زيربنا 82متر-نما 3سانتی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 1.1ميليون

90ميليون
املاک ایمان05832231717

29/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.85ميليون

185ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 77متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

165ميليون
املاک ایمان05832231717

03/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه هشتم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.2ميليون

120ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

100ميليون
tabesh-09159774368-

14/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 2خوابه -سن بنا 3سال

120ميليون
املاک ایمان05832231717

16/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

400ميليون
tabesh-09159774368-

09/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه چهارم-زيربنا 83متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

107ميليون
tabesh-09159774368-

21/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه اول-زيربنا 97متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

136ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 99متر-سن بنا 7سال

145ميليون
املاک ایمان05832231717

17/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه شش طبقه- 2خوابه - نوساز

85ميليون
املاک ایمان05832231717

09/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه اول-زيربنا 80متر- 2خوابه شمالی- نوساز

330ميليون
tabesh-09159774368-

18/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال

108ميليون
tabesh-09159774368-

09/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد نیم فاز...

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سفال- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال

105ميليون
tabesh-09159774368-

04/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

125ميليون
tabesh-09159774368-

18/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد منطقه گ...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 1.35ميليون

115ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 1.7ميليون

153ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 2.5ميليون

180ميليون
املاک ایمان05832231717

24/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد خ شهید ...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه چهارطبقه- 2خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 1.6ميليون

160ميليون
املاک ایمان05832231717

07/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 32متری ...

طبقه سوم-زيربنا 98متر-نما 3سانتی- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.1ميليون

107ميليون
املاک ایمان05832231717

02/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهید به...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 2ميليون

200ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع پ...

طبقه اول-زيربنا 99متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.15ميليون

113.85ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه پنجم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.2ميليون

120ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 81متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.9ميليون

148ميليون
املاک ایمان05832231717

11/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 98متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

147ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 78متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 10سال

117ميليون
املاک ایمان05832231717

06/10/1396جزئیات