آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش مرکز مشاورین املاک ایمان (تاسیس 1370)

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 98متر- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 1.7تومان

166ميليون
املاک ایمان05832231717

01/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد دانشگاه...

طبقه پنجم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1ميليون

80ميليون
املاک مرتضوی09155843116

01/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

-طبقه هشتم-زيربنا 95متر

120ميليون
املاک ایمان05832231717

29/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سفال- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال

108ميليون
tabesh-09159774368-

24/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی- نوساز

160ميليون
tabesh-09159774368-

24/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 1.1ميليون

110ميليون
املاک ایمان05832231717

23/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 96متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 2ميليون

193ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 87متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما 3سانتی- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.25ميليون

110ميليون
املاک ایمان05832231717

01/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه سوم-زيربنا 82متر-نما 3سانتی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 1.1ميليون

90ميليون
املاک ایمان05832231717

29/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.85ميليون

185ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 77متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

150ميليون
املاک ایمان05832231717

23/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه هشتم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.2ميليون

120ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

100ميليون
tabesh-09159774368-

14/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 2خوابه -سن بنا 3سال

120ميليون
املاک ایمان05832231717

16/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

100ميليون
tabesh-09159774368-

09/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه چهارم-زيربنا 83متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

107ميليون
tabesh-09159774368-

21/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه اول-زيربنا 97متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

136ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 99متر-سن بنا 7سال

145ميليون
املاک ایمان05832231717

17/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه شش طبقه- 2خوابه - نوساز

85ميليون
املاک ایمان05832231717

09/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه اول-زيربنا 80متر- 2خوابه شمالی- نوساز

330ميليون
tabesh-09159774368-

18/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال

108ميليون
tabesh-09159774368-

09/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد نیم فاز...

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سفال- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال

105ميليون
tabesh-09159774368-

04/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

125ميليون
tabesh-09159774368-

18/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد منطقه گ...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 1.35ميليون

115ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 1.7ميليون

153ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 2ميليون

180ميليون
املاک ایمان05832231717

12/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد خ شهید ...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه چهارطبقه- 2خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 1.6ميليون

160ميليون
املاک ایمان05832231717

07/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 32متری ...

طبقه سوم-زيربنا 98متر-نما 3سانتی- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.1ميليون

107ميليون
املاک ایمان05832231717

02/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهید به...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 2ميليون

200ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع پ...

طبقه اول-زيربنا 99متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.15ميليون

113.85ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه پنجم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.2ميليون

120ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 81متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.9ميليون

148ميليون
املاک ایمان05832231717

11/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 98متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

147ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 78متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 10سال

117ميليون
املاک ایمان05832231717

06/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه 8طبقه- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1ميليون

85ميليون
املاک ایمان05832231717

05/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک حک...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 270تومان

270ميليون
tabesh-09159774368-

13/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار گ...

-طبقه چهارم-زيربنا 85متر

35ميليون
املاک ایمان05832231717

03/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.25ميليون

125ميليون
املاک ایمان05832231717

29/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.6ميليون

144ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 93متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.7ميليون

158ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 2ميليون

200ميليون
املاک ایمان05832231717

14/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه -سن بنا 6سال

125ميليون
املاک مرتضوی09155843116

09/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 84متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

109ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد منطقه د...

طبقه پنجم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.2ميليون

120ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 93متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.58ميليون

147ميليون
املاک ایمان05832231717

29/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

100ميليون
tabesh-09159774368-

24/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بسیج

طبقه سوم-زيربنا 91متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 1.5ميليون

136ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 13سال

املاک مرتضوی09155843116

22/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه سوم-زيربنا 82متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.45ميليون

120ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

150ميليون
tabesh-09159774368-

13/08/1396جزئیات