آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز

80م رهن
املاک مرتضوی09155843116

29/01/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

15م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

29/01/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد بربرقلع...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 1سال

10م رهن 300ت اجاره
tabesh-09159774368-

22/01/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه

10م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

24/01/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد بسیج

طبقه دوم-زيربنا 81متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

15م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/01/1398جزئیات

آپارتمان 17شهریور جنوب...

زيربنا 100متر- 2خوابه

10م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

14/01/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

60م رهن 400ت اجاره
املاک ایمان05832231717

18/01/1398جزئیات

آپارتمان طالقانی شرقی

-طبقه دوم-زيربنا 90متر

6م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

29/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

5م رهن 850ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

-طبقه اول-زيربنا 100متر

15م رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

13/12/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

15م رهن 1.1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

14/12/1397جزئیات

آپارتمان فردوسی (بعد ا...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

50م رهن 200ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

42م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

55م رهن
املاک ایمان05832231717

12/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

30م رهن 100ت اجاره
tabesh-09159774368-

07/02/1393جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

5م رهن 1.4م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

30/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد بسیج

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 1.1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه همکف-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 5سال

2م رهن 400ت اجاره
tabesh-09159774368-

14/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه پیلوت-زيربنا 85متر- 1خوابه

5م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

07/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ه...

زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

15م رهن 500ت اجاره
05832233454

15/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه اول-زيربنا 85متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

15م رهن 300ت اجاره
05832233454

15/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

55م رهن 200ت اجاره
05832233454

15/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد درشهرک ...

زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

5م رهن 700ت اجاره
05832233454

15/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول-زيربنا 80متر- 1خوابه

4م رهن 500ت اجاره
05832233454

11/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد خ شهید ...

زيربنا 90متر- 2خوابه

10م رهن 1م اجاره
05832233454

10/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه پنجم-زيربنا 76متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

25م رهن 100ت اجاره
05832233454

10/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه سوم-زيربنا 92متر- 2خوابه

40م رهن 300ت اجاره
05832233454

10/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه سوم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز

190ميليون
tabesh-09159774368-

02/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد میدان ب...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

5م رهن 400ت اجاره
tabesh-09159774368-

12/05/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک حک...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال

280ميليون
tabesh-09159774368-

25/10/1392جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

10م رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

22/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-طبقه همکف-زيربنا 100متر

80م رهن
املاک ایمان05832231717

19/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه همکف-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

50م رهن 200ت اجاره
املاک ایمان05832231717

18/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر-سن بنا 10سال

50م رهن
املاک ایمان05832231717

10/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 78متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 6سال

10م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

01/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه ششم-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

10م رهن 500ت اجاره
املاک ایمان05832231717

28/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

30م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

27/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 90متر- 1خوابه

5م رهن 600ت اجاره
املاک ایمان05832231717

11/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

6م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

05/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

-طبقه پیلوت-زيربنا 95متر

10م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

05/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

50م رهن
املاک ایمان05832231717

30/08/1397جزئیات

آپارتمان منطقه گلستان(...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

250ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/08/1397جزئیات

آپارتمان امیریه شمالی

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

8م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 95متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

10م رهن 650ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/08/1397جزئیات

آپارتمان جمهوری

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

522ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه همکف-زيربنا 80متر- 1خوابه

15م رهن 400ت اجاره
tabesh-09159774368-

12/08/1397جزئیات

آپارتمان 17شهریور جنوب...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

210ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان امام خمینی شر...

طبقه پنجم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز

10م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان عزیزمصر

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

65م رهن
املاک مرتضوی09155843116

06/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

01/08/1397جزئیات