آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 74متر-نما 3سانتی- 1خوابه

املاک ایمان05832231717

11/02/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 60متر-سن بنا 20سال

300ميليون
املاک ایمان05832231717

29/01/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 72متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 17سال

215ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/01/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد پمپ گاز...

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 2سال

200ميليون
05832233454

15/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار گ...

زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 2سال

29ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

210ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-طبقه اول-زيربنا 72متر-نما سنگ

190ميليون
املاک ایمان05832231717

19/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهید به...

طبقه دوم-زيربنا 65متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شمالی-سن بنا 10سال

220ميليون
املاک مرتضوی09155843116

11/09/1397جزئیات

آپارتمان نادرجنوبی

طبقه همکف-زيربنا 71متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 2.75ميليون

195ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/07/1397جزئیات