آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد پمپ گاز...

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 2سال

200ميليون
05832233454

15/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار گ...

زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 2سال

29ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

210ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-طبقه اول-زيربنا 72متر-نما سنگ

190ميليون
املاک ایمان05832231717

19/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهید به...

طبقه دوم-زيربنا 65متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شمالی-سن بنا 10سال

220ميليون
املاک مرتضوی09155843116

11/09/1397جزئیات

آپارتمان نادرجنوبی

طبقه همکف-زيربنا 71متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 2.75ميليون

195ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد الغدیر

طبقه دوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

97ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار گ...

طبقه سوم-زيربنا 75متر-سن بنا 2سال

36ميليون
املاک ایمان05832231717

04/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه چهارم-زيربنا 65متر-سيستم نقشه کلنگی-نما 3سانتی- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 840تومان

54ميليون
املاک ایمان05832231717

05/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی- نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

09/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 71متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 15سال

116ميليون
املاک ایمان05832231717

07/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه اول-زيربنا 70متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

120ميليون
tabesh-09159774368-

15/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 73متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

30م رهن
املاک ایمان05832231717

12/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 64متر-سيستم نقشه دو طبقه رو پیلوت- 2خوابه -سن بنا 5سال

1.2ميليارد
املاک ایمان05832231717

27/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام جن...

طبقه سوم-زيربنا 55متر- 1خوابه -سن بنا 3سال

املاک ایمان05832231717

06/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه سوم-زيربنا 72متر- 2خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 940تومان

50ميليون
املاک ایمان05832231717

31/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه پیلوت-زيربنا 75متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه - نوساز

550ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 72متر

85ميليون
tabesh-09159774368-

24/11/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

-طبقه دوم-زيربنا 75متر

63ميليون
املاک ایمان05832231717

12/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد خ شهید ...

طبقه دوم-زيربنا 70متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.8ميليون

126ميليون
املاک ایمان05832231717

23/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد چمران

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی-سن بنا 8سال

100ميليون
املاک مرتضوی09155843116

17/09/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

115ميليون
املاک ایمان05832231717

03/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه سوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

110ميليون
tabesh-09159774368-

11/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 72متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

100ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 17 شهری...

طبقه دوم-زيربنا 75متر-نما سنگ- 2خوابه شرقی-سن بنا 9سال

130ميليون
نباتی09153723073

28/02/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 17 شهری...

طبقه دوم-زيربنا 75متر-نما سنگشرقی- نوساز

130ميليون
امینمباتی

25/02/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 70متر-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

91ميليون
املاک ایمان05832231717

02/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بافت قد...

طبقه دوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

90ميليون
tabesh-09159774368-

02/10/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد ینگه قل...

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 2سال

املاک ایمان05832231717

23/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه شمالی-سن بنا 3سال

83ميليون
tabesh-09159774368-

22/10/1392جزئیات

آپارتمان آشخانه مه

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ وسوفال- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 928تومان

45ميليون
داوری09358827236

22/10/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک گل...

طبقه چهار-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگشرقی غربی دو کله- نوساز

املاک ایمان05832231717

20/10/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.15ميليون

tabesh-09159774368-

08/02/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه سوم-زيربنا 65متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

97ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/06/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد هفده شه...

طبقه سوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما 221- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.6ميليون

120ميليون
املاک ایمان05832231717

25/04/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد هفده شه...

طبقه سوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما 221- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.6ميليون

120ميليون
املاک ایمان05832231717

25/04/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد هفده شه...

طبقه سوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما 221- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.6ميليون

120ميليون
املاک ایمان05832231717

25/04/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد هفده شه...

طبقه سوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما 221- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.6ميليون

120ميليون
املاک ایمان05832231717

25/04/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 72متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

100ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/03/1395جزئیات