آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان الغدیر

طبقه چهارم-زيربنا 75متر- 2خوابه

املاک مرتضوی09155843116

07/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 1سال

15م رهن
05832233454

14/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه

5م رهن 600ت اجاره
05832233454

13/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه چهارم-زيربنا 75متر- 2خوابه شرقی- نوساز

60م رهن
املاک ایمان05832231717

27/10/1397جزئیات

آپارتمان شریعتی شمالی

-طبقه زیرزمین-زيربنا 60متر

املاک مرتضوی09155843116

29/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

3م رهن 450ت اجاره
tabesh-09159774368-

15/04/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 70متر- 2خوابه - نوساز

20م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

11/09/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه اول-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

5م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/09/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/07/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه

3م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 20سال

10م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 3سال

13م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

10/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه پیلوت-زيربنا 70متر-سيستم نقشه ویلائی- 1خوابه -سن بنا 1سال

2م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

23/11/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه همکف-زيربنا 75متر-سيستم نقشه سه طبقه- 1خوابه -سن بنا 1سال

18م رهن 100ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه پیلوت-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شمالی- نوساز

10م رهن 250ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

15/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

09/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه پیلوت-زيربنا 70متر- 1خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

30/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 73متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

30م رهن
املاک ایمان05832231717

12/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 72متر

85ميليون
tabesh-09159774368-

24/11/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه پیلوت-زيربنا 75متر-سيستم نقشه یک طبقه- 1خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

4م رهن 400ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

09/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه همکف-زيربنا 55متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

3م رهن 250ت اجاره
tabesh-09159774368-

06/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه همکف-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

10م رهن 200ت اجاره
tabesh-09159774368-

05/04/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 72متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

100ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه همکف-زيربنا 65متر- 20خوابه

3م رهن 320ت اجاره
tabesh-09159774368-

07/02/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه همکف-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی-سن بنا 1سال

1م رهن 200ت اجاره
tabesh-09159774368-

24/01/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

6م رهن 220ت اجاره
tabesh-09159774368-

20/01/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد الغدیر

طبقه سوم-زيربنا 75متر-نما سنگ- 2خوابه

5م رهن 300ت اجاره
tabesh-09159774368-

26/07/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه زیرزمین-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

400ت رهن 35ت اجاره
املاک ایمان05832231717

23/06/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه اول-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

30م رهن 3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

15/06/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد گلستاشه...

طبقه چهار-زيربنا 75متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما 221- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

5م رهن 80ت اجاره
رحیمخسروی

17/06/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

-طبقه اول-زيربنا 65متر

3م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

27/02/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 55متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شمالی-سن بنا 7سال

6م رهن 400ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

15/02/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد میدان خ...

طبقه اول-زيربنا 62متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 10سال

3م رهن 400ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/02/1395جزئیات