آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

3م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

15/04/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 60متر-سن بنا 20سال

300ميليون
املاک ایمان05832231717

29/01/1398جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه

5م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

30/11/1397جزئیات

آپارتمان الغدیر

طبقه چهارم-زيربنا 75متر- 2خوابه

املاک مرتضوی09155843116

07/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 1سال

15م رهن
05832233454

14/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه

5م رهن 600ت اجاره
05832233454

13/11/1397جزئیات

آپارتمان شریعتی شمالی

-طبقه زیرزمین-زيربنا 60متر

املاک مرتضوی09155843116

29/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 70متر- 2خوابه - نوساز

20م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

11/09/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه اول-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

5م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/09/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/07/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه

3م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات