آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 7-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 1

1رهن 6اجاره
tabesh-09159774368-

30/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه پیلوت-زيربنا 6

1رهن 1اجاره
املاک مرتضوی09155843116

15/02/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 7- 2خوابه -سن بنا 1

1رهن 9اجاره
املاک ایمان05832231717

16/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

طبقه پیلوت-زيربنا 7- 1خوابه

1رهن 8اجاره
املاک ایمان05832231717

13/08/1398جزئیات

آپارتمان ?

طبقه دوم-زيربنا 7- 2خوابه

5رهن 1اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/06/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 7-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5

3رهن 1اجاره
املاک ایمان05832231717

02/06/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 7-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - ?

3رهن 5اجاره
tabesh-09159774368-

15/04/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 7- 1خوابه -قیمت متر مربع 4

3
املاک مرتضوی09155843116

20/09/1397جزئیات

آپارتمان ?

طبقه دوم-زيربنا 7- 2خوابه

5رهن 6اجاره
املاک مرتضوی09155843116

30/11/1397جزئیات

آپارتمان ?

طبقه چهارم-زيربنا 7- 2خوابه

املاک مرتضوی09155843116

07/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-زيربنا 6- 1خوابه -سن بنا 1

1رهن
05832233454

14/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

طبقه اول-زيربنا 6- 1خوابه

5رهن 6اجاره
05832233454

13/11/1397جزئیات

آپارتمان ?

-طبقه زیرزمین-زيربنا 6

املاک مرتضوی09155843116

29/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 7- 1خوابه -قیمت متر مربع 4

3
املاک مرتضوی09155843116

20/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 7- 2خوابه - ?

2رهن 1اجاره
املاک مرتضوی09155843116

11/09/1397جزئیات

آپارتمان ?

-طبقه اول-زيربنا 7- 2خوابه -سن بنا 4

5رهن 7اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/09/1397جزئیات

آپارتمان ?

-طبقه سوم-زيربنا 7- 2خوابه -سن بنا 1

3
املاک مرتضوی09155843116

30/07/1397جزئیات

آپارتمان ?

طبقه دوم-زيربنا 6- 1خوابه

3رهن 6اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات