ویلا متراژ بين 170 تا 200 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

ویلا بجنورد زمینهای مال...

1
tabesh-09159774368-

27/07/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

1
tabesh-09159774368-

31/06/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

3
tabesh-09159774368-

22/03/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

جنوبی

5
tabesh-09159774368-

18/10/1398جزئیات

ویلا بجنورد بجنورد شهرک...

-طبقه همکف-سيستم نقشه ویلائی

3
tabesh-09159774368-

30/07/1398جزئیات