ویلا متراژ بين 90 تا 100 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

ویلا بجنورد شهرک حکمت

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 4

8
tabesh-09159774368-

16/06/1399جزئیات

ویلا بجنورد بربرقلعه

-طبقه همکف-زيربنا 1غربی

1
tabesh-09159774368-

11/06/1399جزئیات

ویلا بجنورد ویلاشهر

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5

1
tabesh-09159774368-

18/07/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی

1
tabesh-09159774368-

25/04/1399جزئیات

ویلا بجنورد نیم فاز

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 1

9
tabesh-09159774368-

15/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد نیم فاز

طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه

7
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک حکمت

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه غربی-سن بنا 1

1
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 1

4
tabesh-09159774368-

01/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - ?

3
tabesh-09159774368-

15/04/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 7

7
tabesh-09159774368-

10/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه شرقی- ?

1
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات