مغازه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد شهرک امام ...

150ميليون
tabesh-09159774368-

30/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد ویلاشهر

125ميليون
tabesh-09159774368-

14/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ول...

140ميليون
tabesh-09159774368-

02/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ول...

132ميليون
tabesh-09159774368-

10/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

140ميليون
tabesh-09159774368-

08/07/1392جزئیات

مغازه بجنورد مجتمع کارگ...

250ميليون
tabesh-09159774368-

02/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد مجتمع کارگ...

150ميليون
tabesh-09159774368-

19/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ما...

شمالی

200ميليون
tabesh-09159774368-

22/02/1396جزئیات

مغازه بجنورد مجتمع کارگ...

200ميليون
tabesh-09159774368-

10/02/1396جزئیات

مغازه بجنورد ویلاشهر

60ميليون
tabesh-09159774368-

16/01/1396جزئیات