مغازه متراژ بين 90 تا 100 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد بافت قدیم ...

-زيربنا 140متر

1م رهن 300ت اجاره
tabesh-09159774368-

24/01/1396جزئیات