مغازه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره مرکز مشاورین املاک ایمان (تاسیس 1370)

مغازه بجنورد شهرک شاهد

-زيربنا 25متر

250ميليون
tabesh-09159774368-

24/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

-زيربنا 25مترشرقی

130ميليون
tabesh-09159774368-

25/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهرک شاهد

-زيربنا 40متر

160ميليون
tabesh-09159774368-

13/08/1396جزئیات