زمین متراژ بين 120 تا 140 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

-زيربنا 1دو نبش شمالی-قیمت متر مربع 1

7
tabesh-09159774368-

20/07/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

-زيربنا 1جنوبی

9
tabesh-09159774368-

15/07/1398جزئیات