زمین متراژ بين 90 تا 100 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین بجنورد زمینهای مال...

-زيربنا 145مترجنوبی

75ميليون
tabesh-09159774368-

12/11/1396جزئیات

زمین بجنورد ناظر اباد

طبقه همکف-زيربنا 140متر-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 300تومان

60ميليون
tabesh-09159774368-

09/06/1396جزئیات