آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 130متر

120ميليون
tabesh-09159774368-

02/11/1391جزئیات

آپارتمان بجنورد کوی بهد...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال

tabesh-09159774368-

13/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 5سال

600ميليون
tabesh-09159774368-

05/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

156ميليون
tabesh-09159774368-

19/02/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 138متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

165ميليون
tabesh-09159774368-

05/11/1392جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 127متر- 2خوابه

130ميليون
tabesh-09159774368-

02/11/1391جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.1ميليون

140ميليون
tabesh-09159774368-

25/10/1392جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

189ميليون
tabesh-09159774368-

22/05/1394جزئیات