آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 3

7
tabesh-09159774368-

22/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - ?

7
tabesh-09159774368-

18/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 3

9
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه شمالی-سن بنا 7

5
tabesh-09159774368-

19/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - ?

8
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - ?

4
tabesh-09159774368-

01/08/1398جزئیات