آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 330تومان

330ميليون
tabesh-09159774368-

09/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال

300ميليون
tabesh-09159774368-

22/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد میدان ب...

طبقه همکف-زيربنا 80متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 1خوابه

700ميليون
tabesh-09159774368-

28/01/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 82متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز

280ميليون
tabesh-09159774368-

25/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 310تومان

400ميليون
tabesh-09159774368-

19/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

350ميليون
tabesh-09159774368-

16/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

300ميليون
tabesh-09159774368-

16/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

320ميليون
tabesh-09159774368-

01/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه اول-زيربنا 100متر

800ميليون
tabesh-09159774368-

15/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد مرکز شه...

طبقه چهارم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

40ميليون
tabesh-09159774368-

10/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه پیلوت-زيربنا 90متر-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 270تومان

270ميليون
tabesh-09159774368-

10/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال

tabesh-09159774368-

08/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 83متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

300ميليون
tabesh-09159774368-

08/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 7سال

280ميليون
tabesh-09159774368-

09/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4ميليون

400ميليون
tabesh-09159774368-

10/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

380ميليون
tabesh-09159774368-

06/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

400ميليون
tabesh-09159774368-

06/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

330ميليون
tabesh-09159774368-

01/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

145ميليون
tabesh-09159774368-

08/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه سوم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز

290ميليون
tabesh-09159774368-

03/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 87متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

370ميليون
tabesh-09159774368-

09/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

550ميليون
tabesh-09159774368-

07/07/1398جزئیات