آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

95ميليون
tabesh-09159774368-

08/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد ساختمان...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

25م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

30/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه همکف-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

3م رهن 480ت اجاره
tabesh-09159774368-

19/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.35تومان

122ميليون
tabesh-09159774368-

10/03/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد صفا

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه

10م رهن 300ت اجاره
tabesh-09159774368-

05/03/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه اول-زيربنا 90متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 7سال

4م رهن 350ت اجاره
tabesh-09159774368-

25/02/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

5م رهن 470ت اجاره
tabesh-09159774368-

09/02/1395جزئیات