آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه دوم-زيربنا 8-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4

5رهن 8اجاره
tabesh-09159774368-

06/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-زيربنا 8-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2

9
tabesh-09159774368-

08/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5

3رهن 3اجاره
tabesh-09159774368-

25/06/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه پیلوت-زيربنا 9-سن بنا 5

5
tabesh-09159774368-

11/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

1رهن 7اجاره
tabesh-09159774368-

24/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه پیلوت-زيربنا 9- 1خوابه

1رهن 6اجاره
tabesh-09159774368-

17/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

-طبقه دوم-زيربنا 9- 2خوابه -سن بنا 1

4رهن 1اجاره
tabesh-09159774368-

09/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

-طبقه اول-زيربنا 9-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 7

3رهن 1اجاره
tabesh-09159774368-

07/07/1398جزئیات