آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه اول-زيربنا 70متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

120ميليون
tabesh-09159774368-

15/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد کوی بهد...

طبقه دوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 2سال

97ميليون
tabesh-09159774368-

23/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 72متر

85ميليون
tabesh-09159774368-

24/11/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه سوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

110ميليون
tabesh-09159774368-

11/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بافت قد...

طبقه دوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

90ميليون
tabesh-09159774368-

02/10/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه شمالی-سن بنا 3سال

83ميليون
tabesh-09159774368-

22/10/1392جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.15ميليون

tabesh-09159774368-

08/02/1393جزئیات