آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

3م رهن 450ت اجاره
tabesh-09159774368-

15/04/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 3سال

13م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

10/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه پیلوت-زيربنا 70متر-سيستم نقشه ویلائی- 1خوابه -سن بنا 1سال

2م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

23/11/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 72متر

85ميليون
tabesh-09159774368-

24/11/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه همکف-زيربنا 55متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

3م رهن 250ت اجاره
tabesh-09159774368-

06/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه همکف-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

10م رهن 200ت اجاره
tabesh-09159774368-

05/04/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه همکف-زيربنا 65متر- 20خوابه

3م رهن 320ت اجاره
tabesh-09159774368-

07/02/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه همکف-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی-سن بنا 1سال

1م رهن 200ت اجاره
tabesh-09159774368-

24/01/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

6م رهن 220ت اجاره
tabesh-09159774368-

20/01/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد الغدیر

طبقه سوم-زيربنا 75متر-نما سنگ- 2خوابه

5م رهن 300ت اجاره
tabesh-09159774368-

26/07/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

-طبقه اول-زيربنا 65متر

3م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

27/02/1395جزئیات