3طبقه روی پیلوت فروش مرکز مشاورین املاک ایمان (تاسیس 1370)

3طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 107متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 10سال

600ميليون
املاک ایمان05832231717

15/02/1397جزئیات

3طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه سوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

1ميليارد
املاک ایمان05832231717

22/04/1396جزئیات