3 واحدی مستقل فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

3 واحدی مستقل بجنورد طا...

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 4سال

700ميليون
املاک مرتضوی09155843116

11/04/1397جزئیات

3 واحدی مستقل بجنورد فر...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه شرقی- نوساز

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

02/07/1396جزئیات

3 واحدی مستقل بجنورد می...

طبقه اول-زيربنا 106متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه غربی- نوساز

500ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/06/1396جزئیات

3 واحدی مستقل بجنورد ام...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه -سن بنا 6سال

700ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/05/1396جزئیات

3 واحدی مستقل بجنورد طا...

طبقه اول-زيربنا 98متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه غربی- نوساز -قیمت متر مربع 2ميليون

196ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/10/1395جزئیات