ویلا فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

ویلا بجنورد زمینهای مال...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - ?

4
tabesh-09159774368-

28/07/1399جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه - ?

1
tabesh-09159774368-

27/07/1399جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

1
tabesh-09159774368-

27/07/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5

1
tabesh-09159774368-

25/07/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک حکمت

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 7

1
tabesh-09159774368-

20/07/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 4

1
tabesh-09159774368-

20/07/1399جزئیات

ویلا بجنورد ویلاشهر

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 1

8
tabesh-09159774368-

12/07/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

1
tabesh-09159774368-

31/06/1399جزئیات

ویلا بجنورد بافت قدیم ا...

-طبقه همکف-زيربنا 9-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه - ?

6
tabesh-09159774368-

21/05/1399جزئیات