ویلا فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه - نوساز

650ميليون
tabesh-09159774368-

07/12/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

400ميليون
tabesh-09159774368-

03/12/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

-طبقه اول-زيربنا 100متر

750ميليون
tabesh-09159774368-

29/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

410ميليون
tabesh-09159774368-

23/04/1397جزئیات