ویلایی رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلایی بجنورد نادر

-زيربنا 500متر

5م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

27/10/1397جزئیات