منزل ویلایی فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

منزل ویلایی طالقانی غر...

-زيربنا 220مترشمالی

املاک مرتضوی09155843116

25/10/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد پردی...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 17سال

650ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/10/1397جزئیات

منزل ویلایی طالقانی غر...

-زيربنا 220مترشمالی

املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

منزل ویلایی شرق سپاه

زيربنا 110متر-سن بنا 20سال

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد شرق ...

زيربنا 110متر-سن بنا 15سال

285ميليون
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد پردی...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 17سال

650ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/10/1397جزئیات

منزل ویلایی طالقانی غر...

زيربنا 100متر-قیمت متر مربع 6ميليون

5م رهن 750ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/10/1397جزئیات