منزل ویلایی رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

منزل ویلایی فردوسی

6م رهن 750ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/04/1398جزئیات

منزل ویلایی بجنورد طالق...

زيربنا 130متر- 2خوابه

10م رهن 1.3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/04/1398جزئیات