مغازه فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد طالقانی غر...

قیمت متر مربع 15ميليون

املاک ایمان05832231717

29/10/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه سوم-زيربنا 55متر-سن بنا 20سال

250ميليون
املاک ایمان05832231717

16/10/1397جزئیات

مغازه شهید بهشتی شمالی...

650ميليون
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 120متر

150م رهن
املاک ایمان05832231717

09/10/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر

200ميليون
املاک ایمان05832231717

09/10/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

01/10/1397جزئیات