مغازه فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سن بنا 15سال

4ميليارد
املاک ایمان05832231717

26/04/1398جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 18متر

500ميليون
املاک ایمان05832231717

13/04/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 680متر

20ميليارد
املاک ایمان05832231717

11/04/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

قیمت متر مربع 60ميليون

700ميليون
املاک ایمان05832231717

11/04/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 85متر

2.5ميليون
املاک ایمان05832231717

03/04/1398جزئیات

مغازه چمران

قیمت متر مربع کارشناسي

املاک مرتضوی09155843116

01/04/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر

300ميليون
املاک ایمان05832231717

29/03/1398جزئیات