مغازه فروش مرکز مشاورین املاک ایمان (تاسیس 1370)

مغازه بجنورد شهرک شاهد

-زيربنا 25متر

250ميليون
tabesh-09159774368-

24/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد فردوسی

3م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

23/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 15متر

800ميليون
املاک ایمان05832231717

19/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

500ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 22متر

1.2ميليارد
املاک ایمان05832231717

17/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 11متر

235ميليون
املاک ایمان05832231717

17/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ول...

140ميليون
tabesh-09159774368-

02/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

املاک ایمان05832231717

15/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 27متر

4.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

13/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه اول-زيربنا 860متر

8.6ميليارد
املاک ایمان05832231717

09/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف-زيربنا 43متر

2ميليارد
املاک ایمان05832231717

08/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

نما سنگ-سن بنا 8سال

1.7ميليارد
املاک ایمان05832231717

04/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد پاساژ ولیع...

220ميليون
املاک مرتضوی09155843116

02/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف-زيربنا 10متر

215ميليون
املاک ایمان05832231717

30/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه اول-زيربنا 9متر

املاک ایمان05832231717

29/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

360ميليون
املاک ایمان05832231717

26/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد قیام جنوبی...

180ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه اول-زيربنا 22متر

250ميليون
املاک ایمان05832231717

26/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

**-قیمت متر مربع 5.5ميليون

1.485ميليارد
املاک ایمان05832231717

21/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

18/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 20متر

40م رهن 10ت اجاره
املاک ایمان05832231717

16/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد قیام

و نبش جنوبی-قیمت متر مربع 10ميليون

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/12/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

10ميليارد
املاک ایمان05832231717

12/12/1396جزئیات

مغازه بجنورد 32متری شهد...

طبقه همکف-زيربنا 200متر- 4خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 3ميليون

600ميليون
املاک ایمان05832231717

30/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر

150ميليون
املاک ایمان05832231717

29/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 600متر

12ميليارد
املاک ایمان05832231717

25/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد میدان شهید...

-طبقه همکف-زيربنا 25متر

1.42ميليارد
املاک ایمان05832231717

24/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

1.2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

19/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

طبقه همکف-زيربنا 22متر-سن بنا 20سال

750ميليون
املاک ایمان05832231717

21/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ول...

132ميليون
tabesh-09159774368-

10/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

140ميليون
tabesh-09159774368-

08/07/1392جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 140متر

2.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

17/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 12متر

450ميليون
املاک ایمان05832231717

15/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر

170ميليون
املاک ایمان05832231717

02/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد تربیت(گلشن...

1.15ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

30/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

-طبقه اول

200ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد پاساژ لادن...

-طبقه زیرزمین

190ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد هماگ

قیمت متر مربع 24ميليون

408ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه دوم-زيربنا 12متر

2م رهن 200ت اجاره
املاک ایمان05832231717

09/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

-زيربنا 25مترشرقی

130ميليون
tabesh-09159774368-

25/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 23متر

1ميليارد
املاک ایمان05832231717

03/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

طبقه همکف-زيربنا 30متر-سن بنا 20سال

550ميليون
املاک ایمان05832231717

30/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر

250ميليون
املاک ایمان05832231717

23/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-زيربنا 20متر

450ميليون
املاک ایمان05832231717

20/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد پل منطقه

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد میدان بار

-زيربنا 60متر

1.1ميليون
املاک ایمان05832231717

19/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد جاده تهران...

طبقه همکف-زيربنا 45متر-قیمت متر مربع 7ميليون

315ميليون
املاک ایمان05832231717

02/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 12متر

400ميليون
املاک ایمان05832231717

09/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد فردوسی (بع...

850ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/09/1396جزئیات