مغازه فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه 32متری پارک شهر

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سن بنا 10سال

3.4ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

29/12/1397جزئیات

مغازه طالقانی شرقی

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/12/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

طبقه همکف-زيربنا 155متر-قیمت متر مربع 30ميليون

4.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

26/12/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 75متر

2.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

22/12/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 40متر

20م رهن 2م اجاره
املاک ایمان05832231717

21/12/1397جزئیات

مغازه بجنورد کمربندی مد...

طبقه دوم-زيربنا 14متر-قیمت متر مربع 24ميليون

املاک ایمان05832231717

16/12/1397جزئیات

مغازه بجنورد مجتمع کارگ...

350ميليون
tabesh-09159774368-

22/11/1397جزئیات