مغازه فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد دور میدان ...

700ميليون
املاک ایمان05832231717

25/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

550ميليون
املاک ایمان05832231717

17/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

قیمت متر مربع 10ميليون

2.1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

15/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 220متر

190م رهن 8م اجاره
املاک ایمان05832231717

14/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد جمهوری

-زيربنا 33متر

50م رهن
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد هماگ

قیمت متر مربع 33تومان

800ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

3ميليارد
املاک ایمان05832231717

05/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد جاده تهران...

-طبقه اول-زيربنا 56متر

350ميليون
املاک ایمان05832231717

05/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد هماگ

-زيربنا 20متر

450ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد مجتمع طلای...

450ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد نیروگاه

850ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

زيربنا 56متر-قیمت متر مربع 6تومان

336ميليون
املاک ایمان05832231717

03/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد صمدیه لباف...

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

750ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد دفاع مقدس

1.2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

27/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد پاساژ یوسف...

-زيربنا 14متر

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه اول-زيربنا 25متر

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

24/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه دوم-زيربنا 10متر

80ميليون
املاک ایمان05832231717

22/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

320ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/05/1397جزئیات

مغازه طالقانی غربی

غربی

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/08/1394جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 16متر

1.8ميليارد
املاک ایمان05832231717

03/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

150ميليون
tabesh-09159774368-

30/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 15متر

600ميليون
املاک ایمان05832231717

30/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-زيربنا 27متر

1.75ميليارد
املاک ایمان05832231717

26/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 18متر

1.3ميليارد
املاک ایمان05832231717

25/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد ویلاشهر

125ميليون
tabesh-09159774368-

14/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-زيربنا 18متر

150م رهن
املاک ایمان05832231717

13/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

***

195ميليون
املاک ایمان05832231717

11/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد سید جمال ا...

-طبقه اول-زيربنا 15متر

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

09/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

06/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد منطقه گلست...

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

05/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

02/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

قیمت متر مربع 65ميليون

1.7ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

02/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

زيربنا 125متر- نوساز -قیمت متر مربع 15تومان

30م رهن 7م اجاره
املاک ایمان05832231717

02/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1ميليارد
املاک ایمان05832231717

30/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد 32متری شهد...

290ميليون
املاک ایمان05832231717

30/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

2.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

21/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد بانک مسکن

200ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

1.7ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

06/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهرک شاهد

-زيربنا 25متر

250ميليون
tabesh-09159774368-

24/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 15متر

800ميليون
املاک ایمان05832231717

19/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

500ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 22متر

1.2ميليارد
املاک ایمان05832231717

17/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 11متر

235ميليون
املاک ایمان05832231717

17/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ول...

140ميليون
tabesh-09159774368-

02/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

املاک ایمان05832231717

15/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 27متر

4.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

13/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه اول-زيربنا 860متر

8.6ميليارد
املاک ایمان05832231717

09/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف-زيربنا 43متر

2ميليارد
املاک ایمان05832231717

08/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

نما سنگ-سن بنا 8سال

1.7ميليارد
املاک ایمان05832231717

04/02/1397جزئیات