مغازه فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 16متر

1.2ميليارد
املاک ایمان05832231717

26/08/1397جزئیات

مغازه بجنورد میدان کارگ...

زيربنا 40متر-قیمت متر مربع 30ميليون

املاک مرتضوی09155843116

23/08/1397جزئیات

مغازه امام خمینی غربی

2خوابه

650ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/08/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

250ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/08/1397جزئیات

مغازه 17شهریور شمالی

قیمت متر مربع 12.5ميليون

املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 15متر

400ميليون
املاک ایمان05832231717

01/08/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 60متر

2.1ميليارد
املاک ایمان05832231717

23/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد 32متری شهد...

-طبقه اول-زيربنا 56متر

500ميليون
املاک ایمان05832231717

16/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه اول-زيربنا 12متر

210ميليون
املاک ایمان05832231717

04/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

زيربنا 30متر-قیمت متر مربع 20ميليون

600ميليون
املاک ایمان05832231717

01/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر

300ميليون
املاک ایمان05832231717

01/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد دور میدان ...

700ميليون
املاک ایمان05832231717

25/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

550ميليون
املاک ایمان05832231717

17/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

قیمت متر مربع 10ميليون

2.1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

15/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 220متر

190م رهن 8م اجاره
املاک ایمان05832231717

14/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد جمهوری

-زيربنا 33متر

50م رهن
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد هماگ

قیمت متر مربع 33تومان

800ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

3ميليارد
املاک ایمان05832231717

05/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد جاده تهران...

-طبقه اول-زيربنا 56متر

350ميليون
املاک ایمان05832231717

05/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد هماگ

-زيربنا 20متر

450ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد مجتمع طلای...

450ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد نیروگاه

850ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

زيربنا 56متر-قیمت متر مربع 6تومان

336ميليون
املاک ایمان05832231717

03/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد صمدیه لباف...

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

750ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد دفاع مقدس

1.2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

27/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد پاساژ یوسف...

-زيربنا 14متر

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه اول-زيربنا 25متر

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

24/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه دوم-زيربنا 10متر

80ميليون
املاک ایمان05832231717

22/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/05/1397جزئیات

مغازه طالقانی غربی

غربی

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/08/1394جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 16متر

1.8ميليارد
املاک ایمان05832231717

03/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

150ميليون
tabesh-09159774368-

30/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 15متر

600ميليون
املاک ایمان05832231717

30/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-زيربنا 27متر

1.75ميليارد
املاک ایمان05832231717

26/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 18متر

1.3ميليارد
املاک ایمان05832231717

25/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد ویلاشهر

125ميليون
tabesh-09159774368-

14/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-زيربنا 18متر

150م رهن
املاک ایمان05832231717

13/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

***

195ميليون
املاک ایمان05832231717

11/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

06/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد منطقه گلست...

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

05/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

02/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

قیمت متر مربع 65ميليون

1.7ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

02/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

زيربنا 125متر- نوساز -قیمت متر مربع 15تومان

30م رهن 7م اجاره
املاک ایمان05832231717

02/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1ميليارد
املاک ایمان05832231717

30/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد 32متری شهد...

290ميليون
املاک ایمان05832231717

30/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

2.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

21/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد بانک مسکن

200ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

1.7ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

06/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهرک شاهد

-زيربنا 25متر

250ميليون
tabesh-09159774368-

24/02/1397جزئیات