مغازه رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد 17شهریور ج...

طبقه همکف-زيربنا 50متر- نوساز

20م رهن 2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

27/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

طبقه همکف-زيربنا 45متر-سن بنا 12سال

5م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

27/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

-طبقه همکف-زيربنا 70متر

45م رهن 400ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

27/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد خیابانژاله...

-طبقه همکف-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانیشرقی

10م رهن 3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

19/01/1392جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف

28م رهن 3.7م اجاره
املاک ایمان05832231717

24/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 140متر

10م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

22/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

30م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 60متر

7م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

17/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 50متر

10م رهن 1.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

14/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 220متر

190م رهن 8م اجاره
املاک ایمان05832231717

14/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد جمهوری

-زيربنا 33متر

50م رهن
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1397جزئیات

مغازه 32متری پارک شهر

سن بنا 5سال

15م رهن 1.3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

06/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-زيربنا 14مترشرقی

5م رهن 400ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ما...

2م رهن 400ت اجاره
tabesh-09159774368-

22/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین

10م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

28/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد بلوار استق...

قیمت متر مربع 10ميليون

1.3ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه شما...

-زيربنا 30متر

20م رهن 3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد پاساژ یوسف...

-زيربنا 14متر

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد قیام

8م رهن
املاک مرتضوی09155843116

27/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

10م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

-زيربنا 25متر

20م رهن 900ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 50متر

10م رهن 1.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

24/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 55متر

20م رهن 4.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

22/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 120متر

20م رهن 4ت اجاره
املاک ایمان05832231717

20/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه دوم-زيربنا 15متر

5م رهن 400ت اجاره
املاک ایمان05832231717

18/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد قیام

30م رهن 8م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

16/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

320ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد میرزاکوچک ...

10م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

07/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 25متر

10م رهن 600ت اجاره
املاک ایمان05832231717

02/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

10م رهن 1.5ت اجاره
املاک ایمان05832231717

01/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد بلوار

20م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

30/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف-زيربنا 30متر

20م رهن 100ت اجاره
املاک ایمان05832231717

27/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 18متر

1.3ميليارد
املاک ایمان05832231717

25/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-زيربنا 18متر

150م رهن
املاک ایمان05832231717

13/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد شریعتی جنو...

10م رهن 2.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد جاده تهران...

-زيربنا 100متر-نما سنگ

10م رهن 8م اجاره
املاک ایمان05832231717

12/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد کمربندی مد...

5م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

12/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

60م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

21/10/1394جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

160م رهن 9م اجاره
املاک ایمان05832231717

04/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

زيربنا 125متر- نوساز -قیمت متر مربع 15تومان

30م رهن 7م اجاره
املاک ایمان05832231717

02/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 110متر

8م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

31/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 140متر

املاک ایمان05832231717

31/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-زيربنا 90متر

9م اجاره
املاک ایمان05832231717

31/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه همکف-زيربنا 65متر- 3خوابه - نوساز

املاک ایمان05832231717

30/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد بافت قدیم ...

25م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

24/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 12متر

10م رهن 3.1م اجاره
املاک ایمان05832231717

27/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه اول-زيربنا 9متر

4م رهن 900ت اجاره
املاک ایمان05832231717

23/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

5م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

23/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-زيربنا 30متر

20م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

22/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد شریعتی جنو...

5م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/03/1397جزئیات